ຊຸດຜະລິດຕະພັນ

ຜູ້ຜະລິດ Lock ປະຕູທີ່ມີປະສົບການ 27 ປີ.