Khóa thông minh Keyplus - khóa khách sạn HT-22 đã chứng kiến ​​khoảnh khắc cầu hôn ngọt ngào và lãng mạn!

Chúng tôi không chỉ bảo vệ an ninh ngôi nhà của bạn, mà còn chia sẻ những ngọt ngào với bạn!

 

 

Kịch bản ứng dụng của Khóa khách sạn HT-22:


Thời gian đăng bài: 16 tháng 11 năm 2021