lämpötilan testauskammio

Lukon käyttöiän testauskone

Kovuusmittari

Sähköstaattinen purkausgeneraattori

Neliöllinen projektori

Laser kone

Suolasumutesteri

Elinikä testaaja

Yrityksen ympäristö