محفظه تست دما

دستگاه تست عمر قفل

سختی سنج

ژنراتور تخلیه الکترواستاتیک

پروژکتور درجه دوم

دستگاه لیزر

تست اسپری نمک

تستر طول عمر

محیط شرکت